Rólunk | Oktatás | Adattár | Aktuális | Oldaltérkép | Vendégkönyv | Linkek | Login

Glosszárium

 

K INDEX – a mágneses aktivitás 3 órás kvázi-logaritmikus helyi indexe (a regisztrálás helyére jellemző feltételezett nyugodt napi görbére vonatkoztatva). Értéke logaritmikus skálán 0 és 9 között változhat. A ~ a leginkább zavart horizontális komponens eltérését jelzi.

KITÖRÉS (BURST) – a szoláris SUGÁRZÁS EMISSZIÓ átmeneti megnövekedése, általában egy AKTÍV RÉGIÓval vagy egy FLERrel összefüggésben.

KONJUGÁLT PONTOK (CONJUGATE POINTS) – a földfelszín két pontja adott geomágneses erővonal ellentétes végein. A mágneses erővonal két felszíni döféspontja.

KORONA (CORONA) – a Nap légkörének külső része, amely nagy hőmérsékletével (>1,0E+06K) és rendkívül kis sűrűségével tűnik ki (<1.0E+09/cc).

http://www.mreclipse.com/

KORONALYUK (CORONAL HOLE) – a KORONÁban lévő, az átlagosnál kb. háromszor kisebb sűrűségű és kb. félmillió fokkal alacsonyabb hőmérsékletű rész, amely emiatt az ultraibolya (30-130 nm) és lágy röntgen (0.5-5 nm) fényben készített felvételeken sötétnek tűnik. Kialakulásának feltétele a mágneses tér nyitott szerkezete az adott helyen. A ~akból nagy sebességű napszélnyalábok indulnak ki.

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/image/0202/coronahole_020108eit_big.jpg

KORONATRANZIENS (CORONAL TRANSIENTS) – általános fogalom a KORONA rövid időskálájú változásaira, de főként a plazmafelhők kifelé történő mozgásának jellemzésére használatos.

KOZMIKUS SUGÁRZÁS (COSMIC RAY) – nagyenergiájú töltött részecskékből álló sugárzás. Eredete szerint megkülönböztetünk szoláris és a Naprendszeren kívülről származó galaktikus kozmikus sugárzást. Energiája GeV nagyságrendű.

Kp INDEX – az aktivitás 3 órás planetáris geomágneses indexe, a világ különböző helyein lévő 12-13 állomás K INDEX-e alapján számítják.

KROMOSZFÉRA (CHROMOSPHERE) – a Nap légkörének az a rétege, mely a FOTOSZFÉRA és a KORONA között helyezkedik el. A saját fénye csak napfogyatkozáskor látható.

http://www.zmgzeg.sulinet.hu/csillag/napfogy/anap1/sld003.htm

LF (LOW FREQUENCY) – a rádiófrekvenciás spektrum 30 és 300 kHz közés eső része.

MAGNETOGRAM – a ~ a mágneses tér változásának grafikus reprezentációja.

MAGNETOPAUZA (MAGNETOPAUSE) – a napszél és a MAGNETOSZFÉRA közti határréteg.

MAGNETOSZFÉRA (MAGNETOSPHERE) – a Föld mágneses terének és a napszélnek a kölcsönhatása révén kialakuló mágneses légköri tartomány.

http://www.enc.hu/1enciklopedia/fogalmi/fiz_makro/magnetoszfera.htm

MF (MEDIUM FREQUENCY) – a rádiófrekvenciás spektrum 0.3 és 3 MHz közés eső része.

MIKROHULLÁMÚ LÖKÉS (MICROWAVE BURST) – az optikai és/vagy Röntgen-sugaras FLER-ekhez társítható jel.

MOUNT WILSON MÁGNESES OSZTÁLYOZÁS (MOUNT WILSON MAGNETIC CLASSIFICATIONS) –   
       Alfa – Unipoláris napfoltcsoportot jelöl.   
       Béta – Olyan pozitív és negatív mágneses polaritással is rendelkező napfoltcsoportot jelöl, ahol a polaritások világosan elkülönülnek.   
        Béta-Gamma – Olyan bipoláris napfoltcsoportokat jelöl, ahol az ellentétes polaritású foltokat nem lehet egy folyamatos vonallal elkülöníteni.   
       Delta – Egy olyan napfoltcsoport komplex mágneses konfigurációja, mely ellentétes polaritású UMBRÁ-kból áll ugyanazon PENUMBRÁn belül.   
       Gamma – Olyan komplex aktív régió, amelyben a pozitív és negatív polaritások olyannyira szabálytalanul oszlanak el, hogy nem lehet bipoláris csoportként leírni.

NAPCIKLUS (SOLAR CYCLE) – a szoláris események számának megközelítőleg 11 éves quasi-periodikus változása. SZOLÁRIS MAXIMUM: amikor a havi átlagos napfoltszám éves átlaga eléri a maximumot. SZOLÁRIS MINIMUM: amikor a havi átlagos napfoltszám éves átlaga eléri a minimumot.

NAPFÁKLYA (FACULA) – a napkorong széle felé látható kifényesedett, világos foltok. A ~ a Nap felső légkörének magasabb rétegeiben bekövetkező túlfűtöttség eredménye.

http://www.daviddarling.info/encyclopedia/F/facula.html

NAPFOLT (SUNSPOT) – a Nap fotoszféráján jelentkező sötét folt, lényegében a mágneses fluxus besűrűsödése, mely tipikusan bipoláris klaszterekben és csoportokban fordul elő. A sötét megjelenés annak köszönhető, hogy hidegebbek, mint az őket körülvevő fotoszféra. NAPFOLT OSZTÁLYOZÁS (SUNSPOT GROUP CLASSIFICATION [Modified Zurich Sunspot Classification]):    
      A – egy kicsiny, egyedülálló unipoláris napfolt, vagy PENUMBRA nélküli foltok nagyon kicsiny csoportja   
      B – penumbra nélküli bipoláris napfoltcsoport    
      C – egy megnyúlt bipoláris napfoltcsoport; egy napfoltnak penumbárja van   
      D – egy megnyúlt bipoláris napfoltcsoport, mindkét végén penumbrával    
      E – egy megnyúlt bipoláris napfoltcsoport, mindkét végén penumbrával; a penumbra hosszanti kiterjedése meghaladja a 10 fokot, de kevesebb, mint 15 fok   
      F – egy megnyúlt bipoláris napfoltcsoport, mindkét végén penumbrával; a penumbra hosszanti kiterjedése mehaladja a 15 fokot   
      H – egy unipoláris napfoltcsoport penumbrával.

http://www.solarphysics.kva.se/NatureNov2002/press_images_eng.html

NAPFOLTSZÁM (SUNSPOT NUMBER) – a napfoltaktivitás napi indexe (R), definíció szerint: R = k (10 g + s), ahol s = az egyedi napfoltok száma, g = a napfoltcsoportok száma, k az obszervatóriumi tényező.

NAPKORONG (DISK) – a Nap felszínének látható része.

NAPSZÉL (SOLAR WIND) – a Napból folyamatosan kiáramló töltött részecskék fluxusa. Tipikus sebessége: 350 km/sec.

NYUGODT IDŐSZAK (QUIET) – a Föld esetében azt a geomágneses aktivitási szintet jelenti, amikor Ap<8. A Nap esetében azt az aktivitási szintet jelöli, amikor maximum egy kromoszférikus esemény történik naponta.

ÖBÖLHÁBORGÁS (MAGNETIC BAY vagy SUBSTORM) – a geomágneses tér ŕH komponensének viszonylag szabályos (egyenletes/sima) kitérése és visszatérése a nyugodt szintre.

http://sprg.ssl.berkeley.edu/sprite/ago96/image/


Utolsó módosítás: 2011.03.01.
 Levél a webmesternek

© REEC, 2006