Rólunk | Oktatás | Adattár | Aktuális | Oldaltérkép | Vendégkönyv | Linkek | Login

ELTE Űrkutató Csoport

ELTE Űrkutató Csoport

H 1117 Budapest, Pázmány Péter stny.1/A, Hungary
tel: +36-1-372-2906 fax: +36-1-372-2927
email: spacerg@sas.elte.hu

kutatási információk
2005 december

A) FŐ KUTATÁSI TERÜLETEK

I. Hullámterjedés - plazmafizikai kutatások

I.1.A villamos jel/hullám magneto-ionos közegben való terjedése elméletének kutatása
A kutatás elméleti kutatás, célja a magneto-ionos közegben terjedő elektromágneses jelekre a Maxwell-egyenletek egzakt megoldása. Célja a jelterjedés jobb megértése, különös tekintettel a Föld körüli mágneses plazmában történő jelenségekre, és az eddigi használatos egyszerűsített plazma- és terjedési modellek pontosítása. A megoldások tetszőleges jelalakra és igen bonyolult közögekre és peremfeltételekre vonatkoznak.

I.2 A Föld plazmaszférájának kutatása természetes és mesterséges elektromágneses jelekkel
A kutatás célja a Föld körüli térség, a plazmaszféra mind jobb megismerése. Ez az a közeg, mely a bolygónkat körülvevő térség és a Föld közötti kapcsolatot létrehozza. Állapota, változása és a benne lezajló folyamatok megismerése alapvető fontosságú. A természetes (whistlerek, villámok, riserek, stb.) és mesterséges (trimpik, stb.) eredetű elektromágneses jelek vizsgálata információt ad a közeg állapotáról. A kutatás módszerfejlesztés, automatikus jelfelismerés és detektálás, mérési adatok automatikus feldolgozása, a földi plazmaszféra állapotának és változásainak megfigyelése, valamint a méréshez szükséges berendezések (SAS műholda műszer-sorozat) megtervezése, megépítése és űrbe felbocsájtása, valamint mérési adatainak feldolgozása.

I.3.Az elektromágneses és szeizmikus jelek esetleges kapcsolatának vizsgálata
A kutatás eredményessége esetén haszna az emberiség számára felbecsülhetetlen fontosságú. A cél a szeizmikus jelenségekhez társuló, azokat időben megelőző elektromágneses jelenségek létének kimutatása, tulajdonságainak vizsgálata, a földrengés-előrejelzés szempontjából való értékelése műholdas mérések segítségével.

I.4. Űridőjárási kutatások Jelenleg alapkutatás, gyakorlati kutatási perspektívákkal
Célja a földkörüli térség (plazmaszféra, ionoszféra) állapotának, változásainak vizsgálata, azoknak a földi időjárásváltozásra, valamint civilizációnk működésére gyakorolt hatásainak tanulmányozása.

I.5. Műholdas elektromágneses (villamos) tér vizsgálatok
A Kompasz-2 és Vulkan-holdakra a teljesen magyar fejlesztésű űreszköz, a SAS2 berendezés kerül. Ennek tudományos tervezését mi végeztük, felbocsájtás után az adatainak vételét és feldolgozását is mi végezzük. Ennek részeként a rádiós állomáshoz új, kettős vevőfejet és keverőt szereztünk be. Az eszközzel az L és X sávú vétel egyaránt biztosított lesz, amivel a SAS2 műszer és a fenti holdak esetében szóba került TM sávokon a vétel rádiófrekvenciás szinten megoldott. A Kompasz-2 startelőkészítése folyik

II. Műholdas távérzékelés, geoinformatikai és földfelszín vizsgálatok

Az ELTE lágymányosi épületén telepített rádiós vevőállomás üzemszerű működési feltételei az elmúlt esztendőkben biztosítottá váltak. A kutatási tevékenység rutinszerű részeként rögzítjük és tároljuk mind a NOAA-holdak HRPT adatait, mind a Fengyun-holdak CHRPT adatait a holdak horizonton való feltűnésétől kezdve a teljes áthaladás során. Vizsgálható terület: Atlanti-óceántól Iránig és az Északi-foktól a Szaharáig terjedő rész. Az elsősorban erre alapozott kutatások:

II.1.A távérzékelt adatok geometriai és légköri korrekciója
A kutatás általános célja műholdas távérzékelt adatok geometriai és légköri korrekciója majd a korrigált adatokból geoinformatikai rendszer létrehozása. Módszereket fejlesztettünk ki a kis-, közepes- és nagyfelbontású műholdfelvételek geometriai korrekciójához. Jelenleg a MODIS felvételek geometriai korrekciójának pontosítási lehetőségeit vizsgáljuk. A felvételek légköri korrekciója a légkör zavaró hatásának kiszűrése. Ez elengedhetetlenül szükséges a távérzékelt adatokból pontos mennyiségi következtetések levonásához. Az általunk a Landsat MSS és TM felvételekhez kidolgozott légköri korrekciós módszereknek a közepes felbontású MODIS felvételekhez történő adaptálását valamint a NOAA HRTP adatokhoz kidolgozott eljárások és a Fegyun CHRPT adatok korrekciójának összekalibrálását fejlesztjük.

II.2. Fő haszonnövények termésbecslése, állapotának vizsgálata távérzékelt adatokból
A kutatás nagy gazdasági haszonnal bíró alkalmazott kutatás. Célja Magyarország vegetációval borított területén a fő mezőgazdasági haszonnövények állapotának felmérése, nyomon követése, haszonnövények várható hozamának becslése, előrejelzése. A sok évet átfogó statisztikai elemzés, hullámtani fejlesztések célja egy mind stabilabb műholdas adatokon alapuló modell létrehozása, mely alkalmas a fenti feladat operatív alkalmazására. A sikeres fejlesztés eredményeként már rendelkezünk a hazai területekre operatíven alkalmazható eljárással

II.3.A felszínfejlődés kutatása
Jórészt alapkutatás, a folyódinamikai témákban fontos közvetlen gyakorlati felhasználással (árvízvédelem). Kutatási területek: Folyódinamikai vizsgálatok Digitális geomorfológia: Földtani célú digitális domborzatmodell feldolgozása: automatikus domborzati-elem analizis Térinformatikai adatintegráció: alp-kárpáti geodinamikai adatrendszer továbbfejlesztése Numerikus felszínfejlődés számítógépes modellezése

II.4.Tranziens földfelszíni jelenségek vizsgálata
A földfelszín anomális hőmérsékleti viszonyainak vizsgálata műholdfelvételekkel. A poláris pályán keringő műholdak műszerei nemcsak a felszínről-légkörről visszaverődő napsugárzást, hanem a minden test által kibocsájtott sajátsugárzást is mérik. Ebből a kibocsájtó test anyagi jellemzőinek ismeretében határozzuk meg a felszín hőmérsékletét. A műholdfelvételeken a környezetüktől eltérő hőmérsékletű felszínelemeket keressük, és idősorok vizsgálatával próbáljuk nyomonkövetni a hőmérsékleti tranziens jelenségek időbeli lefolyását. A felszíni hőtranziensek a szeizmikus aktivitással is mutathatnak kapcsolatot.

II.5.Archív térképi adatok térinformatikai integrációja GPS segítségével
A kutatás alkalmazott kutatás, célja a környezet régebbi állapotának mai adatbázisba illesztése. A környezet változásának vizsgálatához szükséges a régebbi állapotok ismerete, ami csak az archív térképek segítségével lehetséges. Ehhez ezeket a térképeket geokódolni kell, mai térképeink vetületébe transzformálni. A feladat a transzformációhoz szükséges a vetületi és geodéziai paraméterek meghatározása. A témának nemzetközi vonatkozásai is vannak (pl. Észtország, Csehország, Horvátország). A geodéziai paraméterek meghatározásához GPS méréseket alkalmazunk.

B) FŐ KUTATÁSI ALKALMAZÁSI CÉLOK

A kutatások egy része alapkutatás, ennek célja a földi plazmaszféra állapotának, változásainak, a benne lezajló folyamatoknak jobb megértése. Az ezen a területen folyó kutatások egy része már az alapkutatás és az alkalmazott kutatás határterületére esik. Ezek:

 • kidolgozott számítógépes eljárások
 • kidolgozott hullámtani megoldások
 • földrengés előrejelzésére használható jelenségek kimutatása
 • űridőjárási vizsgálatok
 • Kutatási témák, ahol cél a közvetlen alakalmazhatóság:

 • műholdas termésbecslés, mezőgazdasági katasztrófa-monitorozás
 • folyódinamikai vizsgálatok árvízvédelmi
 • vonatkozási archiv térképek beillesztése térinformatikai adatbázisba
 • C) NEMZETKÖZI PROGRAMOK, EGYÜTTMŰKÖDÉSEK

  Érvényben lévő nemzetközi pályázatok:
  Magyar-Indiai Kormányközi TÉT Együttműködés (2006-2007)
  Magyar-Délafrikai Kormányközi TÉT Együttműködés (2006 dec 31-ig)
  ESA “BepiColombo MMO PWI triggering and event detection system” (2005-2009)
  A Kompasz-2, Vulkán és SAS3-ISS projektek (1999-2010)

  Tudományos együttműködő intézmények:
  LPCE/CNRS, Orleans (Franciaország)
  British Antarctic Survey, Cambridge (Nagy-Britannia)
  IZMIRAN, Moscow (Oroszország)
  Laboratory of Electromagnetic Investigations, Lviv Centre of Institute of Space Research (Ukrajna)
  Banaras Hindu University, Varanasi (India)
  University of Natal (Dél-Afrika)
  University of Otago (Új-Zéland)
  NASA Wallops Flight Facility, Goddard Space Flight Center (Egyesült Államok)
  Institute of Atmospheric Physics, Prague (Csehország)
  IKI RAN, Moscow (Oroszország)
  Geophysical Observatory Sodankylä (Finnország)
  RBS College, Bichpuri, Agra (India)
  Regional Engineering College, Srinagar (India)
  University of Electro-Communications, Tokyo (Japán)
  United States Department of Agriculture (Egyesült Államok)
  Telespazio, Roma (Olaszország)
  Indian Space Research Organization Headquarters, Bangalore (India)
  Dept. of Mapping and Surveying, Czech Technical University, Praha (Csehország)
  Dept. of Geograph., Univerity of Tartu (Észtország)
  Dept. of Quaternary Geology, Vrije Universiteit, Amsterdam (Hollandia)

  D) ITTHONI INFRASTRUKTÚRA

  Számítógépek és alapvető perifériák
  Műholdvevő állomás

  Kisfelbontású (HRPT és CHRPT) távérzékelési adatok és a SAS-műszer adatok vételére szolgáló műholdas vevőállomást telepítettünk az ELTE TTK lágymányosi épületének tetejére. A műholdas vevőállomás közepes felbontású MODIS adatok vételére is alkalmas.
  Az állomás főbb paraméterei

 • 3,2 m átmérőjő parabola vevőantenna
 • x-y irányú mozgató szerkezet
 • 1,5 – 12,75 GHz frekvencia vételi tartomány
 • 160 km/h szélsebességig működés, 200 km/h sebességig túlélés
 • 3 “/s max követési sebesség
 • Kongsberg
 • MEOS vevő szoftver
 • adattárolás: 200 Gb winchesterekre folyamatos adatmentés

 • Utolsó módosítás: 2011.03.01.
   Levél a webmesternek

  © REEC, 2006