Rólunk | Oktatás | Adattár | Aktuális | Oldaltérkép | Vendégkönyv | Linkek | Login

Oktatás

1 | 2 | 3 | 4


A NAPSZÉL ÉS A GEOMÁGNESES TÉR KÖZÖTTI ENERGIAÁTADÁS VÁLTOZÁSAI

Bencze Pál1, Koppán András1, Kovács Károly1, Lemperger István1, Lichtenberger János2, Prodán Tímea1, Szendroi Judit1, Vero József1, Wesztergom Viktor1

1MTA GGKI, Sopron, MTA Széchenyi István Geofizikai Obszervatórium
2ELTE Urkutató Csoport

Bevezetõ
A gravitáció az Univerzum anyagát égitestekbe tömöríti, de a köztük lévo ur sem teljesen „üres”. A csillagokból, így a Napból is, folyamatosan áramlanak ki töltött részecskék. A napszél híg plazmával tölti ki a bolygóközi teret és át is szövi azt a Napból magával hurcolt mágneses erovonalakkal. A Föld közelében ez köbcentiméterenként 5-10 részecskét, döntoen protont és elektront jelent. Az áramlás sebessége átlagosan 1.5 millió km/óra, de napkitöréseket követoen ennek a többszöröse is lehet. A nagyobb napkitörések során milliárdnyi atombombának megfelelo energia szabadul fel, és áramlik a megfelelo irányba, alaposan felbolygatva ezzel az ur „idojárását”. A Nap felszínén és légkörében optikai úton is megfigyelheto napkitörések száma szoros összefüggésben van az ún. 11 éves napciklussal, naptevékenységi maximum idoszakában a kitörések száma tízszeresére is megnohet. A kitörések egy része napfoltokhoz kötodik – ezeket hívjuk flereknek. Másik típusuk a Nap légkörében, az ún. kromoszférában keletkezik, rostos szerkezetu „kitüremkedések” felrobbanásával. A napkitöréseket az UV- és a röntgensugárzás eroteljes megnövekedése kíséri. Rendhagyóan nagy intenzitású részecskekiáramlás (nagysebességu napszélnyalábok) tapasztalható a Nap nyitott mágneses erovonalai mentén is. Ezek az erovonalstruktúrák, más néven koronalyukak, éppen a naptevékenység minimum tájékán kerülnek az ekliptika síkjának közelébe, a belolük kiáramló gyors napszél a bolygók felé irányul.
Történeti feljegyzésekbol is tudjuk, hogy a naptevékenység nemcsak a napcikluson belül változik, hanem az egyes napciklusok között szintén jelentos különbségek vannak. Több évtizedig, olykor száz évig is tartó anomális idoszakok fordulnak elo. Ez a kérdés nemcsak a napfizika szempontjából érdekes, hanem azért is, mert a napszél a belefagyott mágneses térrel építi fel a Nap plazmakörnyezetét (helioszféráját), és intenzitásának megfeleloen kisebb vagy nagyobb mértékben blokkolja a csillagközi térbol jövo részecskéket. A napszél által szállított részecskék és energia egy része bejut az egyes égitestek, így a Föld közvetlen környezetébe. Ez az energia ugyan csak töredéke a napsugárzás energiájának, változásai azonban több nagyságrendet fognak át.

Hogy a napszéllel szállított energia miként hat egy égitestre, azt alapvetoen a bolygó légköre és mágneses tere határozza meg.

 

továbbUtolsó módosítás: 2011.03.01.
 Levél a webmesternek

© REEC, 2006